Felix Droese
Sonderstelle Geld Kredit
1999

Schnitte / Cuts

Opening
21 Mar 2005, 6 – 9 pm